SK Rörinstallationer startade sin verksamhet hösten 1998. Bolaget grundades av Peter Konradsson och Björn Sjökvist. Från början bestod personalstyrkan av de två grundarna, men via kontrollerad tillväxt har antalet anställda ökat till 18 stycken.

Vid starten bestod beställarna av ett fåtal mindre byggföretag och privatpersoner, men en medveten satsning mot professionella kunder vana att handla VVS-tjänster har haft önskvärd effekt och kundregistret består för närvarande av ca 100 kunder.

Verksamheten har sedan 2000 utgått från våra lokaler i Örby/Älvsjö där vi har kontor och lager. Hösten 2014 har en omfattande renovering utförts av kontor och lager där förutsättningarna för en fortsatt trygg och stabil utveckling säkrats för överskådlig tid.